Konformista

Pejoratywne. Człowiek kierujący się w życiu bezkrytycznie obowiązującymi normami, wartościami i poglądami, dostosowujący się do nich, zwykle dla własnej wygody lub korzyści.

Bywa używane na określenie osoby, która odmawiała kierowania się w życiu bezkrytycznie wyznawanymi przez nas normami, wartościami i poglądami, choć dostosowanie się do nich byłoby dla tej osoby wygodne i korzystne, a dla nas jeszcze bardziej.

Eklektyczny reakcjonizm

Od lat obserwuję, jak dużym powodzeniem cieszy się w Polsce prąd myślowy, który nazywam eklektycznym reakcjonizmem, a którego przedstawiciele niemal bez wyjątku z dumą nazywają siebie samych konserwatystami.

Jego osią jest, jak to zwykle w reakcjonizmie, pragnienie przywrócenia, odbudowania minionego porządku rzeczy. Z tym pragnieniem łączy się niezwykle charakterystyczny silnie zmitologizowany obraz przeszłości, w którym historyczne aspekty postrzegane jako pozytywne urastają niemal do rangi świętości, negatywne zaś są pomijane lub bagatelizowane, a następnie ulegają zapomnieniu. Czytaj dalej

Będzie prohibicja

To miała być odpowiedź na komentarz na fb, ale rozrosła się i żal ją tam wrzucać i skazywać na rychły niebyt.

Ludzie popierający #CzarnyProtest poważnie obawiają się, że na obecnym nieludzkim projekcie się nie skończy. Nie widzą, nie widzimy sensu we wprowadzaniu zapisów typu prohibicyjnego. Prosta kryminalizacja niepożądanych zachowań ma jeden prosty skutek, niemal bez wyjątku: zachowania te się ukrywa. Ludzie pili alkohol, szukali narkotyków, prostytutek, innych partnerów seksualnych zakazanych przez prawo. I dalej będą, zakaz ich nie zatrzyma, za to skrzywdzi jeszcze tysiące innych ludzi.

Czytaj dalej